Team

Nieuw (in)zicht

  • Stroomt het niet in jouw team?
  • Wil je het potentieel van je team ontdekken en dat voor ieder inzichtelijk maken?
  • Zijn de aanwezige competenties in jouw team onvoldoende op elkaar afgestemd?
  • Zitten de medewerkers in jouw team wel op de plek waar ze geheel tot hun recht komen?
  • Wil je zicht hebben op de drijfveren en ambities van jouw team? [..............]

Verfrissende kijk

  • Met je team aan de slag, waarbij ‘anders’ kijken het thema is
  • De ontwikkelbehoeften in jouw team anders vormgeven
  • Tijd om met je team op een innovatieve manier aan de slag te gaan
  • Een terugkerend thema op een andere manier op de kaart zetten
  • Op innovatieve manier draagvlak creëren voor de teamdoelstellingen [..............] 

Een tipje van de sluier…

Mind-step heeft een introductiewandeling ontwikkeld waarbij jijzelf kunt ervaren hoe het is om met Wendy als coach op pad te gaan. [..............]

Main menu

Coaching

Team